मंडळाच्या ५७ व्या दि. ०२-०३-२०२१ रोजीच्या बैठकीत खालील प्रमाणे ठराव पारित करण्यात आलेला आहे . ठराव क्र ५७(२)/२०२१:- सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात कोविद १९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे बहुतांश कालावधीत शाळा / महाविद्यालये बंद होती अथवा ऑनलाईन पद्धतीने कार्यरत होती अशा स्थितीत दिनांक ०१-०४-२०२० ते दि . ३१ - ०३- २०२१ या कालावधीत शैक्षणिक सहाय्याच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शाळा /महाविद्यालयातील उपस्थितीची अट शिथिल करण्यात येत आहे.    ठराव क्र ५७(५)/२०२१:- कोविद १९ विषाणूच्या प्रादुर्भाव कालावधीत जिल्हा कार्यालये नियमितपणे कार्यरत नसल्यामुळे नूतनीकरण होऊ न शकलेले व दि. ०१-०४- २०२० ते ३१-०३-२०२१ या कालावधीत बांधकामाच्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू झालेल्या प्रकरणी बांधकाम कामगारांच्या वारसांना मंजूर योजनेकरिता देय अर्थसहाय्य देण्यात यावे. असा ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आला.

Financial information

  • The Board collects funds from the cess, the registration fees of the workers and annual subscription of the workers.
  • According to Section 3 (1) of the cess Act, the Central Government has fixed the amount of 1% (excluding land value) for the total project cost by the notification of the Central Government.
  • The registration fee for workers is Rs. 25/- and annual subscription is Rs. 60/-
  • The total amount of interest on cess, labour registration fee, labour annual subscription and deposit up to Rs. 7482.33 crore is deposited.

BANK DETAILS FOR CESS COLLECTION

Sr.No.

Bank & Branch Name

Account Type

Account No.

Ifsc Code

1 Central Bank of India
[BKC,Bandra(E),Mumbai]
Current account 3671178591 CBIN0282611

BANK DETAILS FOR CONSTRUCTION WORKERS REGISTRATION FEE

Sr.No.

Bank & Branch Name

Account Type

Account No.

Ifsc Code

1 Central Bank of India
[BKC,Bandra(E),Mumbai]
Saving account 3230821864 CBIN0282611

 

BANK DETAILS FOR CONSTRUCTION WORKERS MEMBERSHIP FEE

Sr.No.

Bank & Branch Name

Account Type

Account No.

Ifsc Code

1 Central Bank of India
[BKC,Bandra(E),Mumbai]
Saving account 3143044488 CBIN0282611

Yearwise Cess Collection of the Board (Rs. In Crore)

YEARSAMOUNT OF CESS COLLECTED(In Crore)
2006-2007--
2007-20080.77
2008-20090.58
2009-20109.18
2010-201187.58
2011-2012425.29
2012-2013777.09
2013-2014728.90
2014-2015836.50
2015-20161180.21
2016-20171061.88
2017-20181145.99
2018-20191362.32
2019-2020
1502.70
2020-2021
4th Quarter up to Mar 2021
1464.71
Total10,583.70

Yearwise  Income and Expenditure of the Board (Rs. In Crore)

SR.NOPARTICULARS2013-142014-152015-162016-172017-182018-192019-20
2020-21 upto Mar 2021Total Amount Rs.
1Income by Cess2029.39836.501180.211061.881145.991362.321502.701464.7110,583.7
2Expenditure on Schemes38.9860.7535.3415.2860.52511.19 _ _722.06
3Administrative Expenditure18.8757.494.096.046.5015.46 _ _108.45
4TOTAL EXPENDITURE(Scheme+Admin)57.85118.2439.4321.3267.02526.65 _ _830.51