महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षीत कामासाठी घेण्याबाबतच्या सूचना मराठी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.

सूचना:

ज्या नोंदीत जिवीत (सक्रिय) बांधकाम कामगारांचे बँक खाते बंद असल्याने किंवा बँकाचे एकत्रीकरण (Merger) झाल्याने मंडळाकडील कोविड-19 चे अर्थसहाय्य रु.१,५००/- मिळालेले नाही अशा बांधकाम कामगारांनी जवळच्या जिल्हा कार्यालयात / जिल्हा कामगार सुविधा केंद्रात तातडीने संपर्क करुन आपला बँक खाते तपशील उपलब्ध करुन द्यावा. जेणेकरुन आपल्याही बँक खात्यात रु.१,५००/- चे अर्थसहाय्य जमा करणे शक्य होईल.


जिन जीवित (सक्रिय) निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते के बंद होने या बैंक के एकत्रीकरण (Merger) के कारण मंडळ द्वारा दी जानेवाली 1500/- रुपये की कोविद -19 वित्तीय सहायता नहीं मिली है, वे मजदूर अपनी संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए तुरंत निकटतम जिला कार्यालय / जिला कामगार सुविधा केंद्र से संपर्क करें और जिला कार्यालय को बैंक खाते का विवरण सादर करें ताकि आपके खाते में भी रु.1500/- की सहायता निधी क्रेडिट किया जा सके.

District wise details of assistance of Rs 1,500/- during COVID – 19 pandemic.

Number Of beneficiaries :