मंडळाच्या ५७ व्या दि. ०२-०३-२०२१ रोजीच्या बैठकीत खालील प्रमाणे ठराव पारित करण्यात आलेला आहे . ठराव क्र ५७(२)/२०२१:- सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात कोविद १९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे बहुतांश कालावधीत शाळा / महाविद्यालये बंद होती अथवा ऑनलाईन पद्धतीने कार्यरत होती अशा स्थितीत दिनांक ०१-०४-२०२० ते दि . ३१ - ०३- २०२१ या कालावधीत शैक्षणिक सहाय्याच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शाळा /महाविद्यालयातील उपस्थितीची अट शिथिल करण्यात येत आहे.    ठराव क्र ५७(५)/२०२१:- कोविद १९ विषाणूच्या प्रादुर्भाव कालावधीत जिल्हा कार्यालये नियमितपणे कार्यरत नसल्यामुळे नूतनीकरण होऊ न शकलेले व दि. ०१-०४- २०२० ते ३१-०३-२०२१ या कालावधीत बांधकामाच्या ठिकाणी अपघाती मृत्यू झालेल्या प्रकरणी बांधकाम कामगारांच्या वारसांना मंजूर योजनेकरिता देय अर्थसहाय्य देण्यात यावे. असा ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आला.

असंघटीत कामगारांसाठी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेचा शुभारंभ झाला असून या योजनेमध्ये बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार,माथाडी कामगार, सुरक्षारक्षक इत्यादी यांना ६० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा ३००० रुपये आश्वासित पेन्शन मिळणार आहे.

सदर नोंदणीसाठी पात्रता  :

  • १८ ते ४० वयोगट
  • मासिक उत्पन्न रु. १५००० पेक्षा कमी
  • ESI, NPS, EPFO चा सभासद नसावा

आवश्यक कागदपत्रे:

  • आधार कार्ड
  • बँक पासबूक
  • भ्रमणध्वनी क्रमांक
  • वयानुसार पहिले मासिक अंशदान

 

 

  • नोंदणीसाठी नजीकच्या नागरी सुविधा केंद्रास भेट द्यावी.
  • नजीकच्या नागरी सुविधा केंद्राच्या माहितीसाठी http://locator.csccloud.in/ या संकेतस्थळाचा वापर करावा.
  • अधिक माहितीसाठी १८००२६७६८८८ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.