महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षीत कामासाठी घेण्याबाबतच्या सूचना मराठी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.

असंघटीत कामगारांसाठी प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेचा शुभारंभ झाला असून या योजनेमध्ये बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार,माथाडी कामगार, सुरक्षारक्षक इत्यादी यांना ६० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा ३००० रुपये आश्वासित पेन्शन मिळणार आहे.

सदर नोंदणीसाठी पात्रता  :

  • १८ ते ४० वयोगट
  • मासिक उत्पन्न रु. १५००० पेक्षा कमी
  • ESI, NPS, EPFO चा सभासद नसावा

आवश्यक कागदपत्रे:

  • आधार कार्ड
  • बँक पासबूक
  • भ्रमणध्वनी क्रमांक
  • वयानुसार पहिले मासिक अंशदान

 

 

  • नोंदणीसाठी नजीकच्या नागरी सुविधा केंद्रास भेट द्यावी.
  • नजीकच्या नागरी सुविधा केंद्राच्या माहितीसाठी http://locator.csccloud.in/ या संकेतस्थळाचा वापर करावा.
  • अधिक माहितीसाठी १८००२६७६८८८ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा.