महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पध्दतीने विवक्षीत कामासाठी घेण्याबाबतच्या सूचना मराठी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.   Applications will be rejected if clarification is not given in 7 days on receipt of message. / ज्या नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाच्या अर्जावर स्पष्टीकरण मागवले आहे त्यांनी ७ दिवसाच्या आत स्पष्टीकरण देणे जरुरी आहे. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरण दिले नाही तर अर्ज नाकारण्यात येतील याची कृपया नोंद घ्यावी.
अ.क्र. तारीखनिविदा
118/09/2019महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदित जिवित (सक्रिय ) बांधकाम कामगारासाठी मुंबई ,नाशिक ,पूणे व अमरावती विभागात (गट -२) गृहपयोगी वस्तूंचा संच पूरवण्यासाठीचा विस्तार २
218/09/2019ई-निविदा क्रमांक 10/2019 :महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदित जिवित (सक्रिय ) बांधकाम कामगारासाठी मुंबई ,नाशिक ,पूणे व अमरावती विभागात (गट -२) गृहपयोगी वस्तूंचा संच पूरवण्यासाठी नोंदणीकृत, अनुभवी व इच्छुक पुरवठादार संस्थेकडून प्रस्ताव आमंत्रित केले आहेत.
318/09/2019महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदित जिवित (सक्रिय ) बांधकाम कामगारासाठी नागपूर व औरंगाबाद विभागात (गट -१) गृहपयोगी वस्तूंचा संच पूरवण्यासाठीचा विस्तार २
418/09/2019ई-निविदा क्रमांक 09/2019 :महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदित जिवित (सक्रिय ) बांधकाम कामगारासाठी नागपूर व औरंगाबाद विभागात (गट -१) गृहपयोगी वस्तूंचा संच पूरवण्यासाठी नोंदणीकृत , अनुभवी व इच्छुक पुरवठादार संस्थेकडून प्रस्ताव आमंत्रित केले आहेत.
514/09/2019महाराष्ट्र भर कामगार नाका येथे कामगार शेड्सच्या पुरवठा, वितरण आणि अंमलबजावणीसाठी एजन्सीची निवडाचा विस्तार २
613/09/2019महाराष्ट्र भर कामगार नाका येथे कामगार शेड्सच्या पुरवठा, वितरण आणि अंमलबजावणीसाठी एजन्सीची निवडा
703/07/2019 EOI संबंधित दिनांक 03/07/2019 रोजी दिलेले पत्रः महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार मुलांसाठी 'डे केअर सेंटर' 1 वर्षासाठी दिनांक 15/05/2018 (संशोधित)
815/03/2019लीजवरील कार्यालयाच्या जागेची आवश्यकता भासल्यास कोटेशन रद्द करणे: 06/06/2019.
923/05/2019महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स क्षेत्र, मुंबई (महाराष्ट्र) च्या आसपासच्या कार्यालयावरील कार्यालय परिसरची आवश्यकता 23.05.2019 रोजी सुधारित केली.
1030/05/20191 वर्षा साठी नोंदणीकृत बांधकाम कामगार मुलांसाठी "डे केअर सेंटर" सेट करण्यासाठी एनजीओच्या पॅनेलमध्ये EOI पूर्व-बिड बैठकीचे काही मिनिटे. 15.05.2018 (संशोधित)
1115/05/20191 वर्षा साठी महाराष्ट्र मधील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठी "डे केअर सेंटर" सेट करण्यासाठी एनजीओच्या अनुषंगाने EOI - 15.05.2018 (संशोधित)
1208/03/2019"डे केअर सेंटर" सेट करण्यासाठी एनजीओच्या पॅनेलसाठी EOI मध्ये विस्तार.
1326/03/2019लीज / आउट राईट खरेदीवर ऑफिस जागेची आवश्यकता
1407/03/2019ई-निविदा क्रमांक 04/2019: MBOCWWB मंडळाने "स्मार्ट कार्ड सोल्यूशनद्वारे सायकल वितरण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एजन्सी निवडण्यासाठी" ई-निविदाच्या ऑनलाइन स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया प्रक्रियेत प्रतिष्ठित आणि अनुभवी कंपन्यांकडून प्रस्ताव आमंत्रित केले आहेत.
1516/12/2016शासन निर्णय दिनांक : 16 - 12 - 2016: राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना घरभाडे भत्ता मंजूर करण्यासाठी राज्यातील शहरे / गावे यांचे पुनर्वर्गीकरण.
16(संशोधित) मुंबई-बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या आजूबाजूला आणि घराच्या बाहेरच्या जागेवर कार्यालयीन जागेसाठी कोटेशन / प्रस्तावनासाठी आमंत्रण."
अ.क्र. तारीखनिविदा संग्रह
123/10/2017महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळासाठी ऑफिस स्पेसची भरती नरीमन पॉइंट / बल्लार्ड इस्टेट एरिया मुंबई, महाराष्ट्र येथे आणि आसपास.
220/02/2018एकीकृत कल्याण व्यवस्थापन प्रणालीच्या अंमलबजावणी, संचालन आणि देखभालसाठी व्यवस्थापित केलेल्या सेवा प्रदात्याची (MSP) निवड.
327/02/2018पुरवठा, वितरण आणि पूर्णपणे सुसज्ज कामगार सुविधा केंद्र (जिल्हा व प्रादेशिक पातळी) ची स्थापना करण्याचे एजन्सीचे निवड.
415/01/2018महाराष्ट्र इमारत व महाराष्ट्रातील इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळासाठी प्री मुद्रित स्टेशनरीची पुरवठा, वितरण आणि वितरण.
528/11/2017महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदणीकृत कामगारांसाठी सुरक्षा किट ची पुरवठा, वितरण आणि वितरण.
628/11/2017सुरक्षा किटची:कागदपत्रे
728/11/2017महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या नोंदणीकृत कामगारांसाठी आवश्यक किटची पुरवठा, आणि वितरण.
828/11/2017आवश्यक किटची:कागदपत्रे
919/03/2018कोकणच्या इतर जिल्ह्यांना वगळता औरंगाबाद विभाग, मुंबई जिल्हा, नवी मुंबई या सर्व जिल्ह्यांमध्ये बांधकाम स्थळावर आणि कामगार नाका येथे ३ वर्षासाठी नोंदणीकृत कामगारांना ताजे शिजवलेले मिड-डे जेवण तयार करणे, पुरवठा करणे आणि वितरण करणे.
1019/03/2018मिड डे मील :कागदपत्रे
1119/03/2018 मुंबई व नवी मुंबई वगळता सर्व नाशिक विभाग व कोकण विभागातील बांधकाम स्थळावर आणि कामगार नाका येथे ३ वर्षासाठी नोंदणीकृत कामगारांना ताजे शिजवलेले मिड-डे जेवण तयार करणे, पुरवठा करणे आणि वितरण करणे.
1219/03/2018मिड डे मील : कागदपत्रे
1319/03/2018 पुणे विभाग, अमरावती विभाग व नागपूर विभागातील बांधकाम स्थळावर आणि कामगार नाका येथे ३ वर्षासाठी नोंदणीकृत कामगारांना ताजे शिजवलेले मिड-डे जेवण तयार करणे, पुरवठा करणे आणि वितरण करणे.
1419/03/2018मिड डे मील :कागदपत्रे
1527/05/2019(EOI) MBOCWWB बोर्डसाठी आर्किटेक्चरल कन्सल्टन्सी प्रदान करण्यासाठी एजन्सी निवडण्यासाठी. (संशोधित) 27.05.2019