वित्तीय माहिती

वित्तीय माहिती

वित्तीय माहिती

  • मंडळाकडे उपकर, कामगारांची नोंदणी फी व कामगारांची वार्षिक वर्गणी या माध्यमातून निधी जमा होतो.
  • उपकर अधिनियमाच्या कलम 3 (1) नुसार केंद्र शासनाने अधिसूचनेद्वारे एकुण प्रकल्प खर्चाच्या 1% (जमिनिचे मूल्य वगळता) इतकी रक्कम उपकर निश्चित केला आहे.
  • कामगारांची नोंदणी फी रु.25/- असुन वार्षीक वर्गणी रु.60/- आहे.
  • मंडळाच्या खात्यावर माहे मार्च, 2017 पर्यंत उपकर, कामगार नोंदणी फी, कामगार वार्षिक वर्गणी व जमा रक्कमेवरील व्याजाची एकूण रक्कम सुमारे रु. 5821 कोटी जमा आहे.

 

YEARWISE CESS COLLECTION
YEARS AMOUNT OF CESS COLLECTED (In Crore)
2006 - 2007 --
2007 - 2008 0.77
2008 - 2009 0.61
2009 - 2010 9.49
2010 - 2011 89.01
2011 - 2012 425.98
2012 - 2013 777.69
2013 - 2014 788.60
2014 - 2015 802.11
2015 - 2016 1110.04
2016 - 2017 1069.85
2017-2018
(Upto June 2017)
409.44
TOTAL 5483.60

उत्पन्न व खर्चाचा तपशिल

Yearwise Income and Expenditure of the Board      (Rs. In Crore)
SR.NO PARTICULARS Upto 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 Total Amount Rs.
A Income by Cess 425.97 777.69 788.60 802.11 1110.05 1069.84 5074.16
1 Expenditure on Schemes 0.0025 0.35 37.74 70.79 35.22 14.72 158.82
2 Administrative Expenditure 0.06 9.61 15.59 43.79 21.06 6.57 96.67
B TOTAL EXPENDITURE (Scheme+Admin) 0.062 9.96 53.33 114.58 56.28 21.29 255.49