वित्तीय माहिती

वित्तीय माहिती

वित्तीय माहिती

  • मंडळाकडे उपकर, कामगारांची नोंदणी फी व कामगारांची वार्षिक वर्गणी या माध्यमातून निधी जमा होतो.
  • उपकर अधिनियमाच्या कलम 3 (1) नुसार केंद्र शासनाने अधिसूचनेद्वारे एकुण प्रकल्प खर्चाच्या 1% (जमिनिचे मूल्य वगळता) इतकी रक्कम उपकर निश्चित केला आहे.
  • कामगारांची नोंदणी फी रु.25/- असुन वार्षीक वर्गणी रु.60/- आहे.
  • मंडळाच्या खात्यावर माहे मार्च, 2019 पर्यंत उपकर, कामगार नोंदणी फी, कामगार वार्षिक वर्गणी व जमा रक्कमेवरील व्याजाची एकूण रक्कम सुमारे रु. 7482.33 कोटी जमा आहे.

 

YEARWISE CESS COLLECTION
YEARS AMOUNT OF CESS COLLECTED (In Crore)
2006 - 2007 --
2007 - 2008 0.77
2008 - 2009 0.58
2009 - 2010 9.18
2010 - 2011 87.58
2011 - 2012 425.29
2012 - 2013 777.09
2013 - 2014 728.90
2014 - 2015 836.50
2015 - 2016 1180.21
2016 - 2017 1061.88
2017-2018 1145.99
2018-2019 1228.36
TOTAL 7482.33

उत्पन्न व खर्चाचा तपशिल

Yearwise Income and Expenditure of the Board      (Rs. In Crore)
SR.NO PARTICULARS Upto 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 Total Amount Rs.
A Income by Cess 2029.39 836.50 1180.21 1061.88 1145.99 1228.36 7482.33
1 Expenditure on Schemes 38.98 60.75 35.34 15.28 60.52 511.19 722.06
2 Administrative Expenditure 18.87 57.49 4.09 6.04 6.50 15.46 108.45
B TOTAL EXPENDITURE (Scheme+Admin) 57.85 118.24 39.43 21.32 67.02 526.65 830.51