संपर्क

मुंबई (कोकण विभाग)

मुंबई शहर

 
कामगार उप आयुक्त ,मुंबई शहर

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कामगार भवन, ई-ब्लॉक, ई-ब्लॉक, सी-20, बांन्द्रा-कुर्ला संकुल, बांन्द्रा (पुर्व), मुंबई-400051

 

मुंबई उ. (पुर्व)

 
कामगार उप आयुक्त, मुंबई उपनगर (पु)

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कामगार भवन, ई-ब्लॉक, ई-ब्लॉक, सी-20, बांन्द्रा-कुर्ला संकुल, बांन्द्रा (पुर्व), मुंबई-400051

 

मुंबई उ. (पश्चिम)

 
कामगार उप आयुक्त ,मुंबई उपनगर (प)

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कामगार भवन, ई-ब्लॉक, ई-ब्लॉक, सी-20, बांन्द्रा-कुर्ला संकुल, बांन्द्रा (पुर्व), मुंबई-400051

 

ठाणे

 
कामगार उप आयुक्त, ठाणे

ऑफिस कॉम्पलेक्स बिल्डींग, सहावा मजला, लेबर कोर्टाच्यावर, मुलुंड चेकनाका ठाणे (प)

022-25827460, 25823150

 

पालघर

 
कामगार उप आयुक्त, पालघर

एम.आय.डी.सी. कॉलनी, सरोवर हॉटेलजवळ,
तारापूर चित्रालय, बोईसर, पालघर,
जिल्हा ठाणे – ४०१५०४

02525 – 270427

 

रायगड

सहाय्यक कामगार आयुक्त , रायगड

विघ्नहर्ता कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 1, प्लॉट नं.7, मुंबई-पुणे जुना रोड, खांदा कॉलनी, नवीन पनवेल (प), जि. रायगड

022-27452835, 27461270

रत्नागिरी

सहाय्यक कामगार आयुक्त रत्नागिरी
 
42/44, पारसमनी, के.सी.जैननगर,मारूती मंदिर, रत्नागिरी-415639

02352-223109

सिंधुदुर्ग

सरकारी कामगार अधिकारी,सिंधुदूर्ग
 
सी ब्लॉक, सिंधुदूर्ग नगरी-4162120

02362-228872

कल्याण

सहाय्यक कामगार आयुक्त, कल्याण
 
स.का.आ. यांचे कार्यालय, साईविहार, गुरूदेव हॉटेलच्यावर, पहिला मजला, कल्याण (प)

0251-2319628, 2313453

 

‍भिवंडी

सहाय्यक कामगार आयुक्त,‍ भिवंडी
 
ड्रीमलॅड अपार्टमेंट, पहिला माळा, एस.टी. डेपोसमोर भिवंडी, पिन-421303

02522-254231

पुणे विभाग

पुणे

अपर कामगार आयुक्त, पुणे

मुंबई पुणे रोड बंगला नं.5, शीवाजीनगर पुणे-5

020-5541617/19

सोलापुर

 
सहाय्यक कामगार आयुक्त, सोलापूर

सहस्त्रार्जुन मंगल कार्यालय, 124, पहिला मजला,सिध्देश्वर पेठ, सोलापूर

0217-2728401

कोल्हापुर

सहाय्यक कामगार आयुक्त, कोल्हापूर

579, ई व्यापारीपेठ, शाहूपूरी कोल्हापूर-416001

0231-2653714

सांगली

सहाय्यक कामगार आयुक्त, सांगली

उद्योग भवन, विश्राम बाग, टाटा कंपाऊंडच्या पाठीमागे सांगली-416416

0233-2672046a

 

सातारा

सहाय्यक कामगार आयुक्त, सातारा

ग्रामोधार, 168, रविवारपेठ, पोवाईनाका,सातारा-415001

02162-230084, 239640

 

इचलकरंजी

सहाय्यक कामगार आयुक्त, इचलकरंजी

एस.टी. स्टॅण्ड समोर, राजाराम स्टेडियमय, गेट नं.3

0230-2421391

9923004045

बार्शी

शासकीय कामगार अधिकारी, बार्शी

शेतकरी भवन बिल्डिंग, मार्केट यार्ड,बार्शी – ४१३४०१

02184 – 224211

 

नागपुर विभाग

नागपुर

अपर कामगार आयुक्त,नागपूर

240,भोसला चेंबर,सिव्हील लाईन, नागपूर-440001

0712-2980273, 2980275/76

 

चंद्रपुर

सहाय्यक कामगार आयुक्त, चंद्रपूर

नवीन प्रशासकीय भवन, तळ मजला, चंद्रपूर बस स्टॅण्ड समोर

07172-252028

 

भंडारा

सहाय्यक कामगार आयुक्त, भंडारा

वृदावंन, टकिया वॉर्ड, भंडारा

07184-252479

गोंदिया

सहाय्यक कामगार आयुक्त, गोंदीया

जे.आर. कॉम्प्लेक्स, श्री. टॉकिज रोड, गोंदीया

07182-236595

गडचिरोली

सरकारी कामगार अधिकारी

गडचिरोली जिल्हाधीकारी कार्यालय, कॉम्ल्पलेक्स

07132-222412

 

वर्धा

सरकारी कामगार अधिकारी, वर्धा

राष्ट्रभाषा रोड,राठी ले आऊट रोड-442001

07152-242502

 

अमरावती विभाग

अमरावती

सहाय्यक कामगार आयुक्त, अमरावती

दूरसंचार विभागासमोर, कोर्ट रोड कॅम्प,

अमरावती-444602

0712-2662115

यवतमाळ

 
सरकारी कामगार अधिकारी

यवतमाळ शिवाजीनगर, शिवाजी मैदानाजवळ-445001

07232-243447

अकोला

सहाय्यक कामगार आयुक्त, अकोला

जुना इनकमटॅक्स चौक, गोरक्षण रोड, वैभव हॉटेलसमोर, अकोला-440001

0724-2459289, 2458560

बुलढाणा

सरकारी कामगार अधिकारी, बुलढाणा

नवीन प्रशासकीय इमारत, बुलढाणा एस.टी. स्टॅण्डसमोर-443001

07262-242663

 

वाशिम

सरकारी कामगार अधिकारी, वाशीम

द्वारा-श्री.वाघ सेवानिवृत्त्‍ तहसिलदार,कोर्टाच्या समोर,सिव्हील लाईन वाशीम

07252-235053

नाशिक विभाग

नाशिक

Labor Deputy Commissioner, Nashik

Udyog Bhavan, 4th Floor, Near ITI Signal, Saatpur Nashik-422007

0253-2351797

मालेगांव

सरकारी कामगार अधिकारी, मालेगांव

सुगंध बंगला, एल.आय.सी. कार्यालयाच्या पाठीमागे, मालेगाव कॅम्प रोड, ता.मालेगाव-423203

02554-255776

जळगांव

सहाय्यक कामगार आयुक्त, जळगाव

राजेंद्र भवन,विवेकानंद नगर,जिल्हापेठ, जळगाव-425001

0257-2239716

अहमदनगर

सहाय्यक कामगार आयुक्त, अहमदनगर

थथ्था कॉलनी, आशीष बंगला, लोकसत्ता कार्यालयाच्यावर तिसरा मजला, डॉ.खालकर हॉ स्पीटल शेजारी, स्टेशन रोड, अहमदनगर-414001

0241-2451852

 

धुळे/नंदुरबार

सरकारी कामगार अधिकारी, धुळे

अग्रवाल भवन, डाळावाला बिल्डींग, जुने जिल्हाधीकारी शेजारी, धुळे-424001

02562-283340

औरंगाबाद विभाग

औरंगाबाद

कामगार उप आयुक्त,औरंगाबाद

मालजीपुर स्टशेन रोड,औरंगाबाद-431001

0240-2334626, 2334603

 

नांदेड

सहाय्यक कामगार आयुक्त, नांदेड

सोमेश कॉलनी, कला मंदिराजवळ, नांदेड-431601

02462-230124

 

लातूर

सहाय्यक कामगार आयुक्त, लातूर

सोनोनी इमारत टिळकनगर, मेन रोड, लातूर-413512

02382-245174

 

जालना

सरकारी कामगार अधिकारी, जालना

देवगंगा चेंबर्स, सरोजीनी देवी रोड,सि.टी.एम. के शाळेजवळ, जालना-4312013

02482-230296

 

परभणी

सरकारी कामगार अधिकारी, परभणी

दर्गा रोड, आझम चौ क, परभणी-431001

02452-242710

हिंगोली

सरकारी कामगार अधिकारी, हिंगोली

डी.आर.टी.10, फलटण,हिंगोली-431513

किमान वेतन निरीक्षक

02456-220408

बीड

सरकारी कामगार अधिकारी, बीड

नगरपरिषद ऑफिस जवळ, बशीरजंग, बीड-431122

02442-222653

 

उस्मानाबाद

सरकारी कामगार अधिकारी, उस्मानाबाद

समता नगर, घरड बिल्डींग, पहिला मजला उस्मानाबाद-413501

02472-224327