छायाचित्रे

छायाचित्रे

Sr.No. Name View
1 अटल आहार योजना : मा. मुख्यमंत्री यांचे हस्ते उद्घाटन (नागपूर - दि. ०७/०३/२०१९)    दाखवा
Sr.No. Name View
2 भंडारा : लाभ वाटप कार्यक्रम (22/02/2019)    दाखवा
Sr.No. Name View
3 भोकरदन, जि. जालना : लाभ वाटप कार्यक्रम    दाखवा
Sr.No. Name View
4 पनवेल : लाभ वाटप सोहळा : १०/०१/२०१९    दाखवा
Sr.No. Name View
5 विदर्भ : २३/१२/२०१८    दाखवा
Sr.No. Name View
6 औरंगाबाद :    दाखवा