संपर्क

संपर्क

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, मुंबई.

तळ मजला, एमएमटीसी हाउस, प्लॉट क्र. सी-२२, ब्लॉक-ई, कामगार भवन जवळ, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व), मुंबई 400 051

दूरध्वनी व ई-मेल


अ.क्र.

कार्यालयाचे नाव

अ.क्र.

कार्यालयाचे नाव


मुंबई (कोकण विभाग)

1

मुंबई  (को.वि.)

अपर कामगार आयुक्त, मुंबई  (को.वि.)

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कामगार भवन,  ई-ब्लॉक, ई-ब्लॉक, सी-20, बांन्द्रा-कुर्ला संकुल, बांन्द्रा (पुर्व), मुंबई 400 051

022-26573844

Fax No. 26570815


2.

मुंबई शहर

कामगार उप  आयुक्त ,मुंबई शहर

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कामगार भवन,  ई-ब्लॉक, ई-ब्लॉक, सी-20, बांन्द्रा-कुर्ला संकुल, बांन्द्रा (पुर्व), मुंबई 400 051

9821718640

3.

मुंबई उ. (पुर्व)

कामगार उप  आयुक्त,  मुंबई उपनगर (पु)

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कामगार भवन,  ई-ब्लॉक, ई-ब्लॉक, सी-20, बांन्द्रा-कुर्ला संकुल, बांन्द्रा (पुर्व), मुंबई 400 051

9049008476

4.

मुंबई उ. (पश्चिम)

कामगार उप  आयुक्त ,मुंबई उपनगर (प)

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय, कामगार भवन,  ई-ब्लॉक, ई-ब्लॉक, सी-20, बांन्द्रा-कुर्ला संकुल, बांन्द्रा (पुर्व), मुंबई 400 051

5.

ठाणे

कामगार उप  आयुक्त ठाणे

ऑफिस कॉम्पलेक्स बिल्डींग, सहावा मजला,

लेबर कोर्टाच्यावर, मुलुंड चेकनाका ठाणे (प)

25827460, 25823150

9594197301

6

रायगड

सहाय्यक कामगार  आयुक्त , रायगड

विघ्नहर्ता कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 1, प्लॉट नं.7, मुंबई-पुणे जुना रोड, खांदा कॉलनी, नवीन पनवेल (प)

जि. रायगड

27452835

27461270


7.

रत्नागिरी

सहाय्यक कामगार  आयुक्त रत्नागिरी

42/44, पारसमनी, के.सी.जैननगर,मारूती मंदिर, रत्नागिरी, 415639

02352-223109

8275449252

8.

सिंधुदुर्ग

सरकारी कामगार  अधिकारी,सिंधुदूर्ग

सी ब्लॉक, सिंधुदूर्ग नगरी  4162120

02362-228872

9.

कल्याण

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, कल्याण

स.का.आ. यांचे कार्यालय, साईविहार, गुरूदेव हॉटेलच्यावर, पहिला मजला, कल्याण (प)

0251-2319628

2313453

10.

भिवंडी

सहाय्यक कामगार  आयुक्त,‍  भिवंडी

ड्रीमलॅड अपार्टमेंट, पहिला माळा, एस.टी.

डेपोसमोर भिवंडी, पिन 421303

02522-254231


पुणे विभाग

11.

पुणे

अपर कामगार आयुक्त, पुणे

मुंबई पुणे रोड बंगला नं.5, शीवाजीनगर पुणे-5

020-5541617/19


12.


सोलापुर

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, सोलापूर सहस्त्रार्जुन मंगल कार्यालय, 124, पहिला मजला,सिध्देश्वर पेठ, सोलापूर

0217-2728401

13.

कोल्हापुर

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, कोल्हापूर

579, ई व्यापारीपेठ, शाहूपूरी कोल्हापूर

416001

0231-2653714

14.

सांगली

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, सांगली

उद्योग भवन, विश्राम बाग, टाटा कंपाऊंडच्या पाठीमागे सांगली-416416

0233-2672046

15.

सातारा

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, सातारा ग्रामोधार, 168, रविवारपेठ, पोवाईनाका,सातारा 415001

02162-230084 239640

9822348676

16.

इचलकरंजी

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, इचलकरंजी

एस.टी. स्टॅण्ड समोर, राजाराम स्टेडियमय, गेट नं.3

0230-2421391


नागपुर विभाग17.

नागपुर

अपर कामगार आयुक्त,नागपूर

240,भोसला चेंबर,सिव्हील लाईन, नागपूर 440 001

0712-2980273

2980275/76

18.

चंद्रपुर

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, चंद्रपूर

नवीन प्रशासकीय भवन, तळ मजला, चंद्रपूर बस स्टॅण्ड समोर

07172-252028

19.

भंडारा

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, भंडारा

वृदावंन, टकिया वॉर्ड, भंडारा

07184-252479


20.

गोंदिया

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, गोंदीया

जे.आर. कॉम्प्लेक्स, श्री. टॉकिज रोड, गोंदीया

07182-236595

21.

गडचिरोली

सरकारी कामगार अधिकारी, गडचिरोली जिल्हाधीकारी कार्यालय, कॉम्ल्पलेक्स

07132-222412

9922145067

22.

वर्धा

सरकारी कामगार अधिकारी, वर्धा

राष्ट्रभाषा रोड,राठी ले आऊट रोड,442001

07152-242502

23.

अमरावती

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, अमरावती

दूरसंचार विभागासमोर, कोर्ट रोड कॅम्प,

अमरावती 444602

0712-2662115

24.

यवतमाळ

सरकारी कामगार अधिकारी, यवतमाळ शीवजीनगर, शीवाजी मैदानाजवळ,445001

07232-243447

25.

अकोला

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, अकोला

जुना इनकमटॅक्स चौक, गोरक्षण रोड, वैभव हॉटेलसमोर, अकोला 440001

0724-2459289

2458560


26.

बुलढाणा

सरकारी कामगार अधिकारी, बुलढाणा

नवीन प्रशासकीय इमारत, बुलढाणा एस.टी. स्टॅण्डसमोर 443001

07262-242663


27.

वाशिम

सरकारी कामगार अधिकारी, वाशीम

द्वारा-श्री.वाघ सेवानिवृत्त्‍ तहसिलदार,कोर्टाच्या समोर,सिव्हील लाईन वाशीम

07252-235053
नाशिक विभाग

28.

नाशिक

कामगार उप आयुक्त, नाशीक

उद्योग भवन, चौथा मजला, आय.टी.आय.सिग्न्ल जवळ,सातपूर नाशीक-422007

0253-2351797

29.

मालेगांव

सरकारी कामगार अधिकारी, मालेगांव

सुगंध बंगला, एल.आय.सी. कार्यालयाच्या पाठीमागे, मालेगाव कॅम्प रोड,

ता.मालेगाव 423203

02554-255776

30.

जळगांव

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, जळगाव

राजेंद्र भवन,विवेकानंद नगर,जिल्हापेठ, जळगाव 425001

0257-2239716

31.

अहमदनगर

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, अहमदनगर

थथ्था कॉलनी, आशीष बंगला, लोकसत्ता कार्यालयाच्यावर तिसरा मजला, डॉ.खालकर हॉ स्पीटल शेजारी, स्टेशन रोड, अहमदनगर 414001

0241-2451852

32.

धुळे/नंदुरबार

सरकारी कामगार अधिकारी, धुळे

अग्रवाल भवन, डाळावाला बिल्डींग, जुने जिल्हाधीकारी शेजारी, धुळे 424001

02562-283340

औरंगाबाद विभाग

33.

औरंगाबाद

कामगार उप आयुक्त,औरंगाबाद

मालजीपुर स्टशेन रोड,औरंगाबाद 431001

0240-2334626

2334603

34.

नांदेड

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, नांदेड

सोमेश कॉलनी, कला मंदिराजवळ, नांदेड 431601

02462-230124

35.

लातूर

सहाय्यक कामगार  आयुक्त, लातूर

सोनोनी इमारत टिळकनगर, मेन रोड, लातूर

413512

02382-245174

7709104443,

36.

जालना

सरकारी कामगार अधिकारी, जालना देवगंगा चेंबर्स, सरोजीनी देवी रोड,सि.टी.एम. के शाळेजवळ, जालना 4312013

02482-230296

37.

परभणी

सरकारी कामगार अधिकारी, परभणी

दर्गा रोड, आझम चौ क, परभणी,431001

02452-242710


38.

हिंगोली

सरकारी कामगार अधिकारी, हिंगोली डी.आर.टी.10, फलटण,हिंगोली,431513

किमान वेतन  निरीक्षक

02456-220408

39.

बीड

सरकारी कामगार अधिकारी, बीड नगरपरिषद ऑफिस जवळ, बशीरजंग, बीड 431 122

02442-222653


40.

उस्मानाबाद

सरकारी कामगार अधिकारी, उस्मानाबाद समता नगर, घरड बिल्डींग, पहिला मजला उस्मानाबाद,413501

02472-224327